Społeczeństwo - Biedaszyby

Wspomnienia członków kapeli podwórkowej z dzielnicy Sosnowca - Niwki, dawniej górników biedaszybów o fedrunku w biedaszybach przedwojennych na terenach Katowic, Chorzowa i Sosnowca. Opowiadają o bezrobociu, biedzie, budowie szybów do 60m głębokości, urobku i różnych sposobach wydobycia. Piosenka kapeli o biedzie i braku pracy. Ikonografia: fotografie biedaszybów, górników w czasie pracy, kołowrotki nad szybami, zdjęcia grupowe górników z biedaszybach.