Społeczeństwo - Lekcja logiki

Reportaż ukazujący stan górnictwa w kopalniach na Śląsku pod koniec 1980 roku. Wypowiadają się górnicy, związkowcy nowo powstałego związku zawodowego NSZZ Solidarność. Mówią o absurdach, z jakimi spotykają się podczas pracy: dewastacjach sprzętu, rabunkowej gospodarce złożami, złym planowaniu, fałszowaniu statystyk wypadkowych, faktur, kłamstwach przekazywanych przez media na temat wydobycia węgla. Osobny temat to tragiczne skutki pracy w systemie czterobrygadowym, pracy w niedziele. To niszczy tradycyjne życie wielopokoleniowych śląskich rodzin. Obrazki: pracujący górnicy, dyskusja związkowców.