Społeczeństwo - Miasta naszej przyszłości

Prognozy architektoniczne na rok 2000 w oczach naukowców z polskich uniwersytetów. Krótka historia rozwoju miast, budownictwa oraz zmian w stylach architektonicznych na przełomie kolejnych okresów historycznych. Dyskusja naukowców na temat wizji miast naszej przyszłości. W dyskusji uczestniczą: prof. Konstanty Grzybowski, prof. Stanisław Juśkiewicz, prof. Tadeusz Zagajewski, dr Jerzy Holcer i prof. Jerzy Hreniewiecki.