Społeczeństwo - Chłoporobotnicy

Bohaterami reportażu są rolnicy, którzy pracują w kopalniach i hutach na Śląsku. Ciężki dzień pracy chłoporobotnika, łączącego pracę w przemyśle z pracą na roli. Rolnicy cały swój urlop letni przeznaczają na żniwa. To sumienni pracownicy. Wywiad z dyrektorem Myszkowskich Zakładów Metalurgicznych na temat zatrudniania rolników w zakładach przemysłowych i efektywności ich pracy. Rozmowa z pracownikiem zakładów, który łączy pracę w rolnictwie z praca tokarza. Część z tych osób przenosi się na stałe do miasta po otrzymaniu mieszkania. Wypowiedź dyrektora Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego na temat osiedlania się w mieście rolników, którzy pracują w mieście. Wypowiedzi rolników, którzy zrezygnowali z życia na wsi i poprzestali na pracy w zakładzie. Obrazy plenerów górskich, rolniczych oraz kopalni i hal produkcyjnych.