Społeczeństwo - Polak nowoczesny - 01.1973

Audycja z cyklu „Polak nowoczesny”. Prezentowane są przykłady postępu i nowoczesności w pracy i życiu codziennym Polaków. W tym odcinku przybliżamy, charakterystyczne dla epoki lat 50. XX wieku poszukiwanie wzorców bohaterów pozytywnych w wśród Polaków, których rzekomo brak. Jest to zjawisko paradoksalne, gdyż w rzeczywistości przeszło 50 proc. starszego pokolenia Polaków spełnia wymagania tego wzorca. Problemem jest również brak kultury w pokazywaniu bohaterów pozytywnych. Kolejnym tematem jest zagadnienie marnotrawstwa czasu pracy oraz potencjalnych sposobów jego ograniczenia. Ambitni, kreatywni i idący z duchem czasu kierownicy i brygadziści są ważnym czynnikiem mobilizującym pracowników.