Społeczeństwo - Samorząd w „Konradzie”

Audycja z cyklu: To się nadaje do TV. Fragmenty rozmów z załogą Zakładu Górniczego "Konrad", która skarży się na niskie wynagrodzenia, duże dysproporcje w stawkach górników różnych kopalniach w ramach kombinatu oraz poddaje w wątpliwość rzekomą nierentowność Kopalni "Konrad". Nowo powołany Samorząd pracowniczy odpiera zarzuty załóg kopalni i stara się lawirować między interesami górniczymi, a punktem widzenia kombinatu. Wątpliwości budzi także rzekoma deficytowość Kopalni "Konrad" i jej problemy kadrowe.