Społeczeństwo - Lubiąż

Reportaż z cyklu „To się nadaje do TV”, nakręcony na terenie Opactwa Cystersów w Lubiążu. Ekipa TVP dokumentuje i nagłaśnia proces powolnej ruiny i dewastacji tego pięknego i zabytkowego kompleksu klasztornego z XIV wieku. Przed kamerami występują lokalni sympatycy i działacze zrzeszeni pod przewodnictwem Wacława Mazura w ramach Towarzystwa Przyjaciół Lubiąża, którzy walczą o poprawę warunków Opactwa i przyspieszenie procesu restauracji i otwarcia dla zwiedzających kolejnych jego sektorów. Rozmowy z tymczasowymi - często wręcz nieformalnymi – użytkownikami pomieszczeń na terenie obiektu sakralnego, którzy nie poczuwają się do zarzutów o dewastację.