Przejdź do treści
ograniczenie wiekowe - 12 lat

Społeczeństwo - Prognozy demograficzne

Próba odpowiedzi na pytanie, jak będziemy żyć w 2000 roku? Prognozy demograficzne dla Polski w wyobrażeniu maturzystów, naukowców i obliczeń maszyny matematycznej. Maturzyści mówią o spodziewanej liczbie ludności, różnic między wsią i miastem, postępu medycyny. Naukowcy z różnych dziedzin, dyskutują na temat rozwoju gospodarczego Polski, przewidywanej liczby ludności, świadomego planowania rodziny, liczby Polaków w wieku produkcyjnym, pracy, wynagrodzenia i modelu rodziny. W odpowiedzi na prognozy maturzystów i naukowców, prezentowane są wyniki z maszyny matematycznej, które określają liczbę ludności w odniesieniu do wieku oraz przeciętną długość życia Polaków w 2000 roku. W dyskusji udział biorą: prof. dr Konstanty Grzybowski, prof. dr Stanisław Juśkiewicz, prof. dr Józef Pajestka, prof. dr Tadeusz Zagajewski, dr Jerzy Holzer.

Odcinki

Zobacz także: perły archiwów