Społeczeństwo - Jacy będziemy w 2000 roku

Próba odpowiedzi na pytanie, jacy będziemy w 2000 roku? Maturzyści mówią o swoich wyobrażeniach przyszłości m.in. ile będzie Polaków, jak długo będą żyli Polacy, co będzie z kontrolą urodzin? Naukowcy z różnych dziedzin, dyskutują na temat modelu rodziny, liczby ludności w Polsce i na świecie, osób w wieku produkcyjnym, podziale terytorialnym, liczby miejsc pracy i mieszkań, komunikacji i postępie technicznym. Uczestnicy spotkania podkreślają tendencję do starzenia się społeczeństwa i zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Ludzie będą coraz dłużej żyć i zachowywać sprawność fizyczną. W odpowiedzi na wywody profesorów prezentowane są wyniki z maszyny matematycznej, określające liczbę ludności czy długość życia przeciętnego Polaka. W dyskusji udział biorą: prof. dr Konstanty Grzybowski, prof. dr Stanisław Juśkiewicz, prof. dr Józef Pajestka, prof. dr Tadeusz Zagajewski, dr Jerzy Holzer.