Przejdź do treści
ograniczenie wiekowe - 12 lat

Społeczeństwo - Przegląd roku 1980

Przypomnienie najważniejszych wydarzeń roku 1980, dotyczących głównie Dolnego Śląska. W materiale następujące wątki:
- zimowe prace archeologiczne we Wrocławiu, podczas których odkryto Bramę Mikołajską i fragmenty średniowiecznych murów obronnych,
- zawiedzione nadzieje, jakie wiązano z VIII Zjazdem PZPR i wybory do Rad Narodowych, odbywających się w dobie narastającego kryzysu gospodarczego i społecznego,
- różne inwestycje - udane bądź nie - prowadzone na szeroką skalę na Dolnym Śląsku (m.in. wodociągi na Mokrym Dworze, Kopalnia Miedzi Sieroszowice),
- uroczyste obchody 35 rocznicy wyzwolenia Wrocławia i powstania fabryki Pafawag,
- wizyta grupy teatralnej ze Związku Radzieckiego,
- deszczowe lato, które doprowadziło do lokalnych powodzi i podtopień, co w konsekwencji jeszcze bardziej pogłębiło kryzys w rolnictwie,
- sierpniowe strajki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz skutki Porozumień Sierpniowych (delegacje partyjne z Warszawy w zakładach pracy)
- powrót do Wrocławia odrestaurowanej Panoramy Racławickiej,
- uroczyste obchody 150 rocznicy Powstania Listopadowego,
- narodziny trojaczków w Klinice przy ul. Chałbińskiego.

Odcinki

Zobacz także: perły archiwów