Teatr i sztuka sceniczna - Halka

Historia gościnnych występów Teatru Polskiego z Katowic w kwietniu 1929 roku w Opolu. To miało być duże wydarzenie, gdyż o sprowadzenie katowickiej „Halki” do Opola starano się od lat. Na opolskiej ziemi nie było dotąd zawodowego teatru polskiego, działały jedynie amatorskie grupy teatralne. W zamierzeniu organizatorów to miała być zwykła impreza kulturalna, bo przedstawienie „Halki” nie niosła ze sobą żadnych politycznych treści. W rezultacie pierwszy występ zawodowego teatru polskiego w Oppeln (ówczesna nazwa Opola) zakończyło się tragedią i rozlewem krwi. Przez swój krwawy finał przedstawienie nabrało cech wymownego symbolu walki o polskość. Samo przedstawienie, także nie przebiegło spokojnie, bo kilkunastu bojówkarzy rozrzuciło w sali cuchnące bomby. Artyści z trudem dokończyli występ. Wspomnienia artystów biorących udział w wystawieniu „Halki” przeplatane są ariami z opery i ikonografią.