Teatr i sztuka sceniczna - Teatr Dormana cz. 1

Działalność Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, który został stworzony przez Jana Dormana. Twórca odwiedzał podwórka i obserwował jak żyją i bawią się dzieci. Wnioski z obserwacji wykorzystał w swoim teatrze. Teatr Dormana, to teatr lalkowy, z repertuarem skierowanym głównie do widowni dziecięcej. Krótka historia powstania teatru, fotografie archiwalne, rzeźby, rysunki dziecięce. Jan Dorman podczas pracy w domu. Scena teatru, próba spektaklu, reżyser podczas pracy z aktorami. Wypowiedzi pracowników teatru na temat działalności placówki. Jan Dorman opisuje działalność teatru, sukcesy i osiągnięcia, wspomina pobyty za granicą. Reżyser wśród aktorów ludowych, artyści omawiają działalność Ludowych Teatrów Herodów. Chata wiejska, artyści przygotowują się do szopki noworocznej, tańce i śpiewy.