Wynalazki i konstrukcje - Eureka. Przed VI Kongresem Techniki

W biurze projektów hutniczych rozmowa Olgierda Wieczorka z przedstawicielem Biprohutu. Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego powstało w 1945 roku, jako przedsiębiorstwo państwowe pełniło funkcje projektowo - realizacyjne w przemyśle ciężkim, głównie w hutnictwie. W latach 70. XX wieku Biprohut podjął się odpowiedzialnego zadania, jakim była funkcja Generalnego Projektanta Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice. Rozmowa o stanie i rozwoju polskiego hutnictwa, procesach inwestycyjnych zmierzających do obniżenia kosztów wytwarzania przez modernizację. Nowe technologie przetwórstwa stali, rola człowieka i urządzeń w procesie wytwarzania stali. Plenery huty, stalownia, walcownia, praca hutników.