Wynalazki i konstrukcje - Moje mosty

Reportaż poświęcony budowie nowego mostu w Kiezmarku na dolnej Wiśle. Dotychczasowy most pontonowy był bardzo obciążony. To arteria łącząca Wybrzeże z resztą kraju. Podczas wysokiego stanu wody w Wiśle był rozbierany i zastępowany funkcjonującym obok promem. Decyzję o budowie nowego stalowego mostu podjęto na początku lat 70. Już w trakcie budowy zadecydowano o odejściu od tradycyjnych form montażu. Konstrukcja nośna mostu została wykonana w stoczniach Gdańska i Gdyni, następnie w segmentach była transportowana holownikami Wisłą na miejsce budowy. Kamera towarzyszy ekipom od listopada 1972 r. do lipca 1973 r. Pokazano montaż drugiego i trzeciego przęsła, próby statycznego obciążania przęseł oraz uroczyste otwarcie mostu przez premiera Piotra Jaroszewicza 22 lipca 1973 r. Premier wręczył budowniczym mostu odznaczenia państwowe.