Wynalazki i konstrukcje - Fizycy

Reportaż Aleksandry Jarosz o miejscu fizyki w przemyśle metalurgicznym oraz o pracy absolwentów wydziału fizyki w zakładach przemysłu hutniczego i instytutach metalurgii. Kim są fizycy? To ludzie, którzy większość swojego życia spędzają w laboratoriach (M. Skłodowska Curie, Albert Einstein), badają zachowanie się materii w różnych związkach. Wyniki badań naukowców mają niewspółmierne znaczenie dla gospodarki. Huta „Baildon” w Katowicach, znany producent stali, wierteł, elektrod i magnezów. Budynki Ośrodka Badań Jądrowych w Świerku. Wypowiedzi absolwentek wydziału fizyki na temat pracy w hucie „Baildon”, tematyce opracowanych zagadnień m.in. technologii produkcji magnezów i produkcji elektrod oraz roli fizyka w przemyśle.