Wynalazki i konstrukcje - Wynalazca

Audycja z cyklu „Magazyn Postępu Technicznego”. Spotkanie z wynalazcą Franciszkiem Królem i inżynierem Przemysławem Englertem. Rozmowa na temat odzysku gumy z zużytych opon i odpadów. Wynalazca zajmuje się termowizją, która pracuje w oparciu o wymiennik ciepła czyli ciekły azot. Pod wpływem niskiej temperatury dochodzi do rozpadu opony i oddzielenia kordu od części miękkiej. Zakład Stomil w Wolbromiu oraz Zakłady Gumowe Górnictwa w Miechowicach, wdrażały tę technologię, poprzez uruchomienie linii produkcyjnych odzysku gumy z odpadów i opon.