Wynalazki i konstrukcje - Narodziny samolotu M-15

Kamera telewizyjna towarzyszy załodze WSK Mielec podczas procesu technologicznego, w wyniku którego dochodzi do powstania nowoczesnego samolotu, wykorzystywanego w rolnictwie. Nad projektem pracują wspólnie polscy i radzieccy konstruktorzy. Przewodnikiem po fabryce WSK Mielec jest inż. Kazimierz Gocyła. Przedstawiciele poszczególnych zespołów biorących udział w konstrukcji samolotu wypowiadają się na temat wymagań technicznych, jakie przed nimi stoją. Pracownicy fabryki przygotowują samolot do pierwszego lotu. Inżynier rozmawia z pilotem o parametrach lotu. Wywiad z konstruktorami samolotu na temat pierwszych wrażeń po próbnym locie.