Wynalazki i konstrukcje - Statkiem po górach

Już w XIX wieku, Kanał Elbląski został wyposażony w szereg pochylni i śluz oraz urządzenia hydrotechniczne, które pozwalają na żeglugę śródlądową. Osobliwością na skalę europejską jest zespół pięciu pochylni, po których przetacza się statki na platformach, ustawionych na szynach. Zastosowane w tym celu szynowe urządzenia wyciągowe napędzane są mechanicznie siłą przepływu wody. Wybudowano pochylnie hydrotechniczne i mechaniczne, które służą do przeciągania jednostek pływających, ze stanowiska dolnego na stanowisko górne i odwrotnie. Żegluga śródlądowa, miejsca postoju statków oraz tereny wokół kanału.