Znak Orła - odc. 9 – Komu służycie 1331

Gniewko ukryty w komnacie malborskiego zamku jest świadkiem nakłaniania starosty Wincentego do zdrady i planowanego rozbioru Polski.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju