Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Boże Ciało w Spycimierzu

W Spycimierzu - wsi koło Uniejowa, w święto Bożego Ciała, na drodze procesji eucharystycznej kobiety tradycyjnie układają kwietne dywany. - U nas to jest bardzo ważne święto. W żadnej wsi nie ubierają dróg kwiatami. A że bardzo dużo ich potrzeba, zbieramy po okolicy przez cztery dni - mówi kobieta. Istnienie wczesnośredniowiecznego grodu Spicimir odnotowuje w swej Kronice Gall Anonim.