Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Umiełowanie

Reportaż o jednym z najwybitniejszych podhalańskich twórców piszących w gwarze, poecie, rzeźbiarzu, góralu z Poronina Franciszku Łojas Kośli (ur. 20.10.1946). Poeta opowiada o sobie swoim dzieciństwie i rodzinie. To w nim właśnie ojciec ludowej poezji Podhala Andrzej Skupień - Florek widział jednego ze swych następców. Poeta Franciszek opowiada o swoich przodkach, opowieści są ilustrowane starymi fotografiami, o tym, że wspomnienia dają mu siłę do tworzenia. Wierzy, że kultura podhalańska wróci na wieś i do szkół bo to właśnie ona ma świadczyć o ich tożsamości. Franciszek Łojas - Kośla obok wierszy pisze również opowiadania, sztuki sceniczne, szkice etnograficzne, jest laureatem 16 Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich. Gościnny dom Kośli gości innego poetę ludowego z Poronina Józefa Para - Hejka, posiady czyli spotkania i rozmowy na temat amatorskiej poezji góralskiej i jej pozycji w literaturze, omawiają problemy związane z wydawaniem poezji w gwarze i jej tworzeniem. Rzeźby artysty utrwalają najczęściej sceny z życia mieszkańców Podhala, a jego poezja zawiera wartości znacznie bardziej uniwersalne, ogólnoludzkie, takie utwory głosi artysta sprawnie posługując się obok gwary również językiem literackim. O wartości i oryginalności wierszy Franciszka Kośli decyduje zarówno publicystyczna niemal ostrość widzenia problemów kultury Podhala, jak i wielka wrażliwość artysty dyktująca utwory bardzo osobiste. Reportaż kończą słowa artysty Poezja jest mną bo siedzi we mnie, poezja to miłość do życia i ludzi