Historia współczesna - Kraków wspólna odpowiedzialność

W 1978 roku na sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO, zapadła decyzja o wpisaniu zespołu architektoniczno - historycznego miasta Krakowa na listę dwunastu najcenniejszych obiektów świata. W grudniu tego samego roku powołano do życia Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na czele którego stanął przewodniczący Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński. W Krakowie, w Klubie pod Gruszką, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zorganizowało forum, którego tematem jest przebieg procesu rewaloryzacji. Licznie zgromadzeni, między innymi przedstawiciele środowisk twórczych i naukowych, poddają krytycznej analizie dotychczasowe dokonania w zakresie rewaloryzacji zabytków. W trakcie obrad padają pomysły i koncepcje rozwiązań problemów związanych z pracami rewaloryzacyjnymi. W dyskusji udział biorą profesorzy: Stefan Markiewicz, Władysław Borusiewicz, Witold Cęckiewicz, Władysław Zalewski, Bogusław Krasnowolski, Janusz Bogdanowski. W audycji archiwalne zdjęcia z operacji usunięcia flagi hitlerowskiej z Sukiennic, oraz fragment filmu "Rozkaz Ocalić Kraków" w reżyserii Jana Łomnickiego.