Historia współczesna - Kurz i Kielar

Uroczystości pod Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau. Składanie wieńców. Wiesław Kielar z kamerą na ramieniu. Był jednym z pierwszych polskich więźniów obozu. Razem z kolegą przygotował ucieczkę. Ostatecznie zrezygnował z niej na rzecz Żydówki, której udało się zbiec. Opowiada o okolicznościach byłemu współwięźniowi. Pod koniec okupacji Kielar został przewieziony karnym transportem w głąb Niemiec i tam, przenoszony z obozu do obozu, doczekał wyzwolenia. Po powrocie do Polski pracował jako operator filmowy. Swoje wojenne doświadczenia opisał w książkach.