Historia współczesna - Życiorys

Film dokumentalny o Ireneuszu Rokosznym, aresztowanym przez Niemców, wywiezionym do Oświęcimia, który po wojnie osiedlił się w Gliwicach. Wspomnienia z dzieciństwa, lat młodości, z okresu wojny 1939 roku, aresztowania i wywózki do Auschwitz. Bohater filmu powraca do momentu wyzwolenia z obozu i przyjazdu do Gliwic. Opowieść o początkach pobytu w Gliwicach i obecnym życiu.