Historia współczesna - Partyzanckie wspominki

Armia Ludowa (AL) konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej, powstała z przekształcenia Gwardii Ludowej, działająca w okupowanej przez III Rzeszę Polsce, utworzona w celu walki zbrojnej z okupantem niemieckim. Partyzanci Armii Ludowej z roku 1944 wspominają swoje przeżycia. Zadaniem partyzantów była walka z niemieckim okupantem oraz dywersja na korzyść Armii Czerwonej.