Historia współczesna - Chłopski generał

Fotografie archiwalne partyzantów z szeregów Batalionów Chłopskich. Generał Franciszek Kamiński mówi o historii powołania chłopskiej niezależnej siły zbrojnej do walki z okupantem. Przechodząc do okresu walki mówi o bitwach stoczonych na Zamojszczyźnie pod Wojdą i pod Zaborecznem. Efektem tych walk było ograniczenie wysiedlania ludności Zamojszczyzny przez Niemców. Podkreśla duży wkład chłopów w walkę z okupantem. Omawia scalanie szeregów Batalionów Chłopskich z Armią Krajową. Mówi o okresie swojego członkostwa w KRN i kandydowaniu do Sejmu. Wspomina o prześladowaniach, jakim był poddany, aresztowaniach, bezpodstawnych oskarżeniach i wyroku skazującym go na 12 lat więzienia. Wypowiedź o znaczeniu Batalionów Chłopskich w walce z okupantem, zdjęcia archiwalne.