Historia współczesna - Sarkofag Sikorskiego

Audycja przedstawia kulisy przygotowania i rozstrzygnięcia konkursu na projekt sarkofagu generała Władysława Sikorskiego. W 1981 roku władze państwowe miasta Krakowa w porozumieniu z Oddziałem Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie ogłosiły konkurs na projekt sarkofagu. W audycji fragment posiedzenia jury konkursowego ogłaszającego wyniki konkursu. Rozmowa z Małgorzatą i Januszem Gawłowskim - autorami zwycięskiego projektu. W Muzeum Historii Fotografii trwają przygotowania do organizacji wystaw poświęconych historii polskich sił zbrojnych na zachodzie pod wodzą generała Sikorskiego. Prezentacja licznych fotografii archiwalnych z tego okresu. Mieszkańcy Krakowa biorą udział w burzliwej dyskusji z przedstawicielem Związku Artystów Plastyków - prezesem Attilą Leszkiem Jamrozikiem. Zgłaszają propozycje dotyczące formy upamiętnienia zasług generała Sikorskiego. Fragmenty uroczystości i imprez okolicznościowych towarzyszącym obchodom 100-lecia urodzin generała Sikorskiego obchodzonym w Anglii i Szkocji. Między innymi uroczystość odsłonięcia pamiątkowego popiersia generała na Uniwersytecie Saint Andrew w Szkocji. W audycji archiwalne zapisy dźwiękowe wypowiedzi generała jak również liczne fotografie dokumentujące jego pogrzeb w Londynie w 1943 roku.