Historia współczesna - Prowokacja gliwicka

W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, na pograniczu polsko-niemieckim, dochodziło do licznych prowokacyjnych incydentów, mających na celu szerzenie propagandy o wrogich działaniach wobec Niemiec ze strony Polski. Przygotowano podatny grunt na szerzenie poglądu, jakoby niemiecka inwazja miała stanowić obronę przed polską napaścią. W tym celu wykorzystano radio, będące wówczas jednym z najważniejszych z mediów szeroko wykorzystywanym przez Hitlera w celach propagandowych. O genezie i mechanizmach prowokacji mówią: dyrektor Radia Katowice Edmund Podolkiewicz i historyk Władysław Zieliński.