Historia współczesna - Chłopski generał

Fotografie archiwalne partyzantów z szeregów Batalionów Chłopskich. Generał Franciszek Kamiński mówi o historii powołania chłopskiej niezależnej siły zbrojnej do walki z okupantem. Przechodząc do okresu walki, wspomina bitwy stoczone na Zamojszczyźnie: pod Wojdą – 28 grudnia 1942 roku oraz pod Zaborecznem – 1 i 3 lutego 1943 roku.