Historia współczesna - Powrót do Kończyc

Dokument z cyklu „Powrót do Kończyc”. Auschwitz zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozu zagłady, działający w latach 1940-1945 w Oświęcimiu. W części obozu utworzono Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu. Wspomnienia więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu - Danuty Misiewicz i męża Józefa o życiu obozowym. Zdjęcia obozu w szacie zimowej i letniej, baraki, krematorium, komora gazowa, wiersz o choince w obozie zagłady. Dom rodzinny na ulicy Piotra Mikusza, zdjęcia z albumu rodzinnego.