Historia współczesna - Drzymała

Stanisław Drzymała, górnośląski działacz komunistyczny, współorganizator Rad Robotniczych i Żołnierskich. W czasie II wojny światowej został aresztowany przez hitlerowców, osadzony w obozie koncentracyjnym i stracony. Wspomnienia o Drzymale opowiadane są przez uczestników organizacji antyfaszystowskich, działających na Górnym Śląsku.