Historia współczesna - Z bronią w ręku

Wspomnienia uczestników walk partyzanckich oddziału im. Jarosława Dąbrowskiego na terenie Zagłębia Śląsko - Dąbrowskiego w okresie 1942 - 1945. Archiwalne fotografie, miejsca walk i działań sabotażowych.