Historia współczesna - Nie ma Kaszub bez Polonii

Tytuł felietonu to tytuł wiersza kaszubskiego poety Hieronima Derdowskiego. Wiele, wieś na Kaszubach pokazana jest jako ostoja Kaszubszczyzny, z wieloma twórcami i ludźmi którzy do dzisiaj dbają o zachowanie kultury i tradycji Kaszub i Kaszubów. Poeta, pieśniarz czy nauczyciel zbierający latami eksponaty i pamiątki kaszubskie, ludzie z Wiela na Kaszubach, takich jak Tomasz Rogala, którzy głosowali za polskimi Kaszubami i walczyli o polskość Kaszub. pokazują przywiązanie do tradycji i historii tego regionu.