Historia współczesna - Prymas Polski-Homilia cz.1

Homilia wygłoszona przez prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze 26 sierpnia 1980 r. W czasie napiętej sytuacji w kraju w lecie 1980 r. , S. Wyszyński zaapelował do władz i opozycji o rozwagę, konieczność wspólnej odpowiedzialności za kraj, wzywał do poczucia odpowiedzialności zawodowej. Przekonywał, że należy rozłożyć na raty spełnienie postulatów robotników, oraz że należy kierować się dojrzałością narodową i obywatelską. Mówił, że niezbędna jest suwerenność narodowa, moralna, społeczna, kulturalna i ekonomiczna. Przypomniał negatywne skutki ateizacji, jakiej poddane jest polskie społeczeństwo. Telewizja Polska po raz pierwszy wyemitowała homilię prymasa Stefana Wyszyńskiego.