Historia współczesna - Towarzysze broni

Spotkanie kombatantów II wojny światowej, uczestników forsowania Odry pod Siekierkami i Gozdowicami. Co roku w rocznicę wielkiej bitwy nad Odrą, obok cmentarza w Siekierkach, odbywa się manifestacja z udziałem kombatantów, byłych żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, uczestników forsowania Odry. Ta manifestacja miała charakter szczególny, odbyła się 16 kwietnia 1970 roku, w 25. rocznicę tamtych wydarzeń. Wypowiedź generała I Armii Wojska Polskiego Stanisława Popławskiego. Siekierki – Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego. W filmie wykorzystano wiersze Ryszarda Liskowackiego i Piotra Borowego.