Historia współczesna - Strajk ostrzegawczy

Reportaż z wydarzeń związanych z ogólnopolskim, jednogodzinnym strajkiem ostrzegawczym na wezwanie NSZZ „Solidarność” 3 października 1980 roku. Strajk ogłoszony na znak protestu wobec nierealizowanych przez władze porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia. Spotkanie z przewodniczącym „Solidarności”, Lechem Wałęsą, rozmowa z wojewodą gdańskim profesorem Jerzym Kołodziejskim, wizyta reporterów Telewizji Polskiej w mieszkaniu Lecha i Danuty Wałęsów, spotkanie komitetu strajkowego z przedstawicielami władz i dziennikarzami.