Historia współczesna - Szlak śmierci – Chełmno nad Nerem

Film dokumentalny o hitlerowskim ośrodku zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz funkcjonował w latach 1941-1944, był głównym miejscem masowej zagłady ludności żydowskiej z Kraju Warty oraz więźniów łódzkiego getta. Wśród ofiar były też dzieci z Zamojszczyzny i z czeskich Lidic, Romowie, księża, obywatele wielu państw europejskich. Liczba ofiar obozu jest szacowana na 360 tys. (na podstawie dokumentacji niemieckiej). Dokument opowiada o powstaniu i funkcjonowaniu obozu, okrutnej machinie śmierci i jej ofiarach.