Historia współczesna - Strajk ostrzegawczy

W czasie konferencji, która odbyła się 29 września 1980 roku w siedzibie NSZZ Solidarność, decyzją Krajowej Komisji Porozumiewawczej, poinformowano o planowanym przeprowadzeniu w dniu 3 października 1980 roku, jednogodzinnego strajku ostrzegawczego, w zakładach wytypowanych przez Międzyzakładowe Komitety Założycielskie NSZZ Solidarność. Decyzja ta była następstwem niedotrzymania przez stronę rządową zobowiązań, wynikających z porozumień zawartych w sierpniu i we wrześniu 1980 roku, dotyczących podwyżek płac, dostępu do środków masowego przekazu oraz swobody organizowania NSZZ Solidarność.