Przejdź do treści
ograniczenie wiekowe - 12 lat

Kolumbowie rocznik 30

Janusz Horodniczy, aktor i pisarz, weteran konspiracji, jako młody człowiek wtrącony do stalinowskiego więzienia, oprowadza młodych historyków i dziennikarzy po miejscach związanych ze swoimi najcięższymi przeżyciami. To kilka więzień i aresztów, sale przesłuchań.

Za swój sprzeciw wobec tego, co w latach 50-tych działo się w Polsce i działalność w założonej z kolegami organizacji „Proletariat” Janusz Horodniczy trafił najpierw na liczne przesłuchania, a potem do więzienia wychowawczego, wraz z tysiącami innych młodocianych politycznych więźniów, z których żaden nie miał więcej niż 21 lat.
Dokument opowiada o walce młodych studentów z Wrocławia i Dolnego Śląska z systemem wprowadzonym po wojnie w Polsce. Przejściu po miejscach związanych z młodością Janusza Horodniczego towarzyszy dyskusja z wybitnym historykiem IPN - u Krzysztofem Szwagrzykiem, a relacje badacza pomagają szerzej zrozumieć historię kraju, na której tle doszło do tych trudnych do wyobrażenia doświadczeń.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Zobacz także: filmy dokumentalne