Literatura i prasa - Autografy Fredry

Film z cyklu „Antykwariat”, poświęcony najciekawszym literackim eksponatom oraz inny papierowym zabytkom kultury materialnej i historii Polski. W tym odcinku zaprezentowana zostaje sylwetka i dorobek twórczy hrabiego Aleksandra Fredry - polskiego komediopisarza, pamiętnikarza i poety, tworzącego w epoce romantyzmu. Największy i najbardziej wartościowy zespół autografów Fredry znajduje się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, gdzie gości z kamerą Andrzej Pasierski. Fredro uważany jest za najwybitniejszego komediopisarza w historii literatury polskiej.