Literatura i prasa - Książka jako dzieło sztuki

Czy książka może być dziełem sztuki? Autorzy filmu starają się udowodnić, że tak. Estetyka szaty graficznej publikacji książkowych miała w historii niebagatelne znaczenie. Choć dziś idea „pięknych książek” nieco zanikła na rzecz produkcji taniej i masowej, wciąż istnieją artyści – drukarze oraz odbiorcy, którzy przywiązują ogromną wagę do oprawy estetycznej. W filmie prezentacja wydawnictw bogato oprawionych i ilustrowanych, sylwetka wybranych typografów m.in. Jana Bukowskiego, a także próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zwracamy uwagę na szatę graficzną podczas kupna książki.