Literatura i prasa - Felieton z przyszłości cz. 5

Audycja z cyklu „Felieton z przyszłości”. Stanisław Lem o „sojuszniczce badań futurologicznych i przepowiadania przyszłości jaką bywa, albo stara się być, literatura zwana fantastyczno-naukową”. „Futurolodzy traktują tę literaturę jak uboższą krewną. Na ogół w pracach naukowych, jakimi bywają prace futurologiczne, nie ma zwyczaju obszerniejszego cytowania dzieł beletrystycznych tzw. science fiction” – mówi pisarz. „Z drugiej strony futurologia bywa natchnieniem literatury fantastyczno- naukowej. W języku cybernetyki nazywa się to sytuacją sprzężenia zwrotnego” – dodaje Lem.