Przejdź do treści
ograniczenie wiekowe - 12 lat

Literatura i prasa - Felieton z przyszłości cz. 1

Audycja z cyklu „Felieton z przyszłości”. Cykl spotkań ze Stanisławem Lemem. Rozmowa pierwsza na temat przewidywania przyszłości, prognozowania rozwoju świata, futurologii jako dziedziny nauki i potrzeby nowej metodologii badań. Wspomina o ryzyku i trudzie jaki to przewidywanie ze sobą niesie, podaje jako przykład efekt cieplarniany. Wymienia te dziedziny, w których prognostyka pełni niemałą rolę: klimat, demografia, nauka i technika, przede wszystkim wpływ odkryć i wynalazków na życie ludzi, a także kultura. Mówi również o modelu futurologii amerykańskiej i wykorzystywanych przez badaczy metodach delfickiej i scenariuszowej, w kontekście panoramy roku 2000.

Odcinki

Zobacz także: perły archiwów