Literatura i prasa - Felieton z przyszłości cz. 2

Audycja z cyklu „Felieton z przyszłości”. Cykl spotkań ze Stanisławem Lemem. Rozmowa druga, w której prezentuje model futurologii amerykańskiej wypracowanej przez Hermana Kahna, autora książki „Rok 2000”. Omawia metody badań: delficką i scenariuszową. Podkreśla specyfikę zainteresowań H. Kahna (militarno-polityczną). Metodę scenariuszową porównuje do podręczników dla szachistów i przyszłych kierowców (rodzaj trenażera). Zwraca uwagę na niebezpieczeństwa w budowaniu scenariuszy. Wskazuje na podobieństwa tej metody do literatury fantastyczno-naukowej. Podaje przykład śmierci odwracalnej, czyli zamrażania osobników ludzkich – przyszłości tego rodzaju techniki i jej społecznej roli. Sygnalizuje zagadnienie technologii jako zmiennej niezależnej w prognostyce i niedostatki futurologii w zakresie kultury.