Literatura i prasa - Felieton z przyszłości cz. 3

Audycja z cyklu „Felieton z przyszłości”. Stanisław Lem o „zderzeniach, jakie powstają kiedy innowacje technologiczne kolidują z kulturą naszego świata”, czyli o przewrotach w biologii. Wiek XIX charakteryzował się zmianami w zakresie rozumienia przez człowieka podstaw bytu. Przewrotami myślowymi były teoria ewolucji Darwina i socjalizm naukowy. W XX wieku nagromadzone wcześniej informacje przestają mieć charakter teoretyczny i wcielane są w życie z przyśpieszeniem. W biologii dochodzi do przewrotów, których dawne wieki nie znały. Pierwszy przeszczep serca wywołał wiele burzliwych dyskusji. Kultura ziemska nie była przygotowana na taki przewrót. Lem mówi, że dopiero XXI wiek w pełni pokaże nieograniczone możliwości stosowania biotechnologii w zakresie zdrowia i przedłużania ludzkiego życia.