Literatura i prasa - O zjawiskach pozazmysłowych

Dokument z cyklu „Niepokoje Stanisława Lema”. Stanisław Lem wypowiada się na temat tzw. zjawisk pozazmysłowych. Pisarz odpowiada na pytanie, czy powszechność ludzkiego zainteresowania zjawiskami pozazmysłowymi to kwestia współczesnej mody. W odpowiedzi podkreśla powtarzalność zainteresowań zjawiskami pozazmysłowymi na przestrzeni dziejów ludzkości. Pisarz mówiąc o osobistym, sceptycznym nastawieniu do zagadnienia zjawisk pozazmysłowych, przywołuje przykłady demistyfikacji w historii badań.