Literatura i prasa - Spotkania literackie

Ukazanie twórczości Stanisława Wita Wilińskiego, uważanego za jednego z twórców nurtu wiejskiego w literaturze polskiej. Poeta i pisarz zadebiutował w 1958 roku wierszami, opublikowanymi w dodatku literackim Głosu Szczecińskiego. W swojej twórczości poeta dużą wagę przykłada do zagadnień ekologii, związku człowieka z naturą, a szczególną estymą darzy drzewa. Wiliński tłumaczył na język polski poezję związanego ze Szczecinem poety żydowskiego, Eliasza Rajzmana. Przełożył także około 60 wierszy poetów łotewskich. W uznaniu zasług na tym polu został stypendystą Związku Pisarzy Łotewskich. Na koniec reportażu sonda na temat oczekiwań literackich czytelników.