Literatura i prasa - U wrocławskich pisarzy

Rozmowa w studiu z wrocławskimi pisarzami, obecnymi w polskiej literaturze od II połowy lat 50. XX wieku, którzy w swojej twórczości podejmują trudne tematy współczesne. Gośćmi Jerzego Bajdora są: Tadeusz Mikołajek, Dionizy Sikorski i Zbigniew Kubikowski. Tadeusz Mikołajek, kronikarz pokolenia Kolumbów, opowiada o zaangażowaniu w ruch konspiracyjny podczas II wojny światowej, o swojej drodze zawodowej, a także o wątkach biograficznych, przewijających się w jego twórczości. Mówi też o swoich związkach z Wrocławiem. Dionizy Sidorski, nawiązując do losów swojej rodziny, opowiada o fascynacji Syberią. Mówi o inspiracji do napisania powieści „Niech spłonie las”. Charakteryzuje swoją twórczość, której główną oś stanowią pytania o miejsce jednostki w świecie oraz opowiadanie o współczesności przez pryzmat historii.