Ludzie i ich historie - Dokerzy

Przedstawienie zawodu dokera na przykładzie portu szczecińskiego. Dokerzy portu opowiadają o swojej pracy, specyfice zawodu, tradycjach rodzinnych oraz o konieczności wprowadzania zmian inwestycyjnych i organizacyjnych w porcie. Ukazanie portowych rodzin i zmian jakie nastąpiły na przestrzeni lat w technologii pracy. Problematyka konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych w systemie pracy, a także wymiany jednostek i doinwestowania wielu wydziałów portu.