Ludzie i ich historie - Jerzy Kroh

Film dokumentalny przedstawiający sylwetkę profesora Jerzego Kroha, twórcy łódzkiej szkoły chemii radiacyjnej, najsilniejszego ośrodka badawczego w tej dziedzinie na świecie. Jerzy Kroh wspomina dom rodzinny, wojenną edukację, tajne komplety i maturę w Gimnazjum Batorego, udział w Powstaniu Warszawskim i studia na politechnice w Łodzi. Mówi o początkach swojej pracy naukowej, współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, opowiada o interdyscyplinarności chemii radiacyjnej jako gałęzi nauki i jej praktycznym wykorzystaniu. Wspomina o trudnej sytuacji ludzi nauki i potrzebie zmian.